Who's who

Clare Kell – Director of CELT / Cyfarwyddwr Y Canolfan i Wella Dysgu ac Addysgu


Charlotte Freeman – Office Manager| Rheolwr Swyddfa

Elizabeth Jones – Senior Learning Technologist | Uwch Technolegydd Dysgu

Martin Lynch – Learning Systems Manager ¦ Rheolwr Systemau Ddysgu

Iz McAuliffe – Events and Communications Officer| Swyddog Digwyddiadau a Chyfathrebu

Jeanette Mears – Administrative Assistant | Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Lyndsey Muir – Lecturer in Educational Development | Ddarlithydd mewn Datblygiad Addysgol

Catherine Naamani – Head of Learning through Technology | Pennaeth Dysgu Drwy Dechnoleg

Neil Price – Learning Technologist | Technolegydd Dysgu

Barry Richards – Senior Web Developer | Uwch Datblygwr y We

Charlotte Rowlands – Graduate Intern – Transforming Learning Spaces | Intern Graddedig – Trawsnewid Gofodau Dysgu

Carl Sykes – Senior Learning Technologist | Uwch Technolegydd Dysgu