Centre for the Enhancement of Learning and Teaching

Canolfan i Wella Dysgu ac Addysgu

Croeso i CELT

Mae'r Ganolfan i Wella Dysgu ac Addysgu yn gweithio gyda Chyfadrannau a Gwasanaethau Cymorth ar gefnogi, datblygu a chydnabod staff a myfyrwyr fel ymarferwyr, ymchwilwyr, arweinwyr a datblygwyr addysgol.


Wefannau Defnyddiol Eraill

Hwb Cylch Bywyd Asesiadau (ALCH)

Mae gwefan hon yn dilyn y cylch bywyd asesiadau, o'r creu asesiad newydd i'w weithredu trwy gydol y flwyddyn academaidd a bydd e'n cyflwyno chi Egwyddorion Asesiadau PDC. Er bod y ffocws yn y Cylch Bywyd Asesiadau, yn bennaf ar asesu crynodol, mae'r egwyddorion a nodir yma yn ymwneud ag asesu ffurfiannol hefyd.

Galluogi Dysgu Gweithredol (EAL)

Mae Dysgu Gweithredol wedi bod yn fframio addysgeg profiad dysgwyr PDC ers blynyddoedd. Bydd wefan hon cyflwyno chi'r Egwyddorion Galluogi Dysgu Gweithredol PDC. Mae’r egwyddorion yn cadw’n driw i gynnig addysgeg PDC o ddysgu cynhwysol a hygyrch sydd wedi’i chefnogi’n ddigidol, sy’n galluogi hyblygrwydd lleol ar sail cynnig craidd cyffredin.

Cymunedau o Arbenigedd PDC

Grŵp o staff Prifysgol De Cymru yw Cymuned o Arbenigedd, neu CymArb, sy'n dod at ei gilydd am eu bod yn rhannu arbenigedd mewn maes ymchwil, addysgeg neu waith penodol. Mae'r Cymunedau o Arbenigedd yn llefydd bywiog, diogel a chyfeillgar i gwrdd â phobl o'r Brifysgol, a thrwy drafod yr hyn rydych chi'n ei wneud a pham rydych chi'n ei wneud, bydd modd dysgu ar y cyd ac agor drysau newydd annisgwyl i fentrau newydd.

Tim Addysg a Alluogir yn Ddigidol

Dechreuwyr Newydd: Cyflwyniad i UniLearn 19.04.2024

19-04-2024 at 1pm to 19-04-2024 at 2pm

Tim Addysg a Alluogir yn Ddigidol

Blackboard Ultra: Gweminar Dangos a Rhannu Rhagarweiniol 30 munud 19.04.2024

19-04-2024 at 12.15pm to 19-04-2024 at 12.45pm

Tim Addysg a Alluogir yn Ddigidol

Blackboard Ultra: Gweminar Dangos a Rhannu Rhagarweiniol 30 munud 22.04.2024

22-04-2024 at 12.15pm to 22-04-2024 at 12.45pm

Tim Addysg a Alluogir yn Ddigidol

Deallusrwydd Artiffisial Cynhyrchiol (AI) mewn Addysg Uwch 24.04.2024

24-04-2024 at 11am to 24-04-2024 at 12.30pm

Tim Addysg a Alluogir yn Ddigidol

Blackboard Ultra: Gweminar Dangos a Rhannu Rhagarweiniol 30 munud 24.04.2024

24-04-2024 at 12.15pm to 24-04-2024 at 12.45pm

Tim Addysg a Alluogir yn Ddigidol

Blackboard Ultra: Gweminar Dangos a Rhannu Rhagarweiniol 30 munud 26.04.2024

26-04-2024 at 12.15pm to 26-04-2024 at 12.45pm

Tim Addysg a Alluogir yn Ddigidol

Blackboard Ultra: Gweminar Dangos a Rhannu Rhagarweiniol 30 munud 29.04.2024

29-04-2024 at 12.15pm to 29-04-2024 at 12.45pm

Tim Addysg a Alluogir yn Ddigidol

Blackboard Ultra: Gweminar Dangos a Rhannu Rhagarweiniol 30 munud 01.05.2024

01-05-2024 at 12.15pm to 01-05-2024 at 12.45pm

Tim Addysg a Alluogir yn Ddigidol

Blackboard Ultra: Gweminar Dangos a Rhannu Rhagarweiniol 30 munud 03.05.2024

03-05-2024 at 12.15pm to 03-05-2024 at 12.45pm

Tim Addysg a Alluogir yn Ddigidol

Blackboard Ultra: Gweminar Dangos a Rhannu Rhagarweiniol 30 munud 08.05.2024

08-05-2024 at 12.15pm to 08-05-2024 at 12.45pm

Tim Addysg a Alluogir yn Ddigidol

Deallusrwydd Artiffisial Cynhyrchiol (AI) mewn Addysg Uwch 09.05.2024

09-05-2024 at 1pm to 09-05-2024 at 2.30pm

Tim Addysg a Alluogir yn Ddigidol

Blackboard Ultra: Gweminar Dangos a Rhannu Rhagarweiniol 30 munud 10.05.2024

10-05-2024 at 12.15pm to 10-05-2024 at 12.45pm

Tim Addysg a Alluogir yn Ddigidol

Blackboard Ultra: Gweminar Dangos a Rhannu Rhagarweiniol 30 munud 13.05.2024

13-05-2024 at 12.15pm to 13-05-2024 at 12.45pm

Tim Addysg a Alluogir yn Ddigidol

Blackboard Ultra: Gweminar Dangos a Rhannu Rhagarweiniol 30 munud 15.05.2024

15-05-2024 at 12.15pm to 15-05-2024 at 12.45pm

Tim Addysg a Alluogir yn Ddigidol

Dechreuwyr Newydd: Cyflwyniad i UniLearn 17.05.2024

17-05-2024 at 1pm to 17-05-2024 at 2pm