Centre for the Enhancement of Learning and Teaching

Canolfan I Wella Dysgu ac Addysgu

Croeso i CELT

Mae'r Ganolfan i Wella Dysgu ac Addysgu yn gweithio gyda Chyfadrannau a Gwasanaethau Cymorth ar gefnogi, datblygu a chydnabod staff a myfyrwyr fel ymarferwyr, ymchwilwyr, arweinwyr a datblygwyr addysgol.


Llinynnau gwaith CELT:

  • Datblygiad Proffesiynol
  • Cydnabyddiaeth Tîm
  • Cydnabyddiaeth Unigol
  • Rhannu ac Adeiladu’r Gymuned
  • Ymchwil Addysgegol
  • Gweithgareddau Seilwaith a Phrosiectau PDC


Mae CELT wedi datblygu ffeithlun i ddangos sut y gall weithio gyda chi, eich Cyfadran a Gwasanaethau Proffesiynol i gefnogi, rhannu a thyfu ein gwaith rhagorol yma ym Mhrifysgol De Cymru.

•    Ydych chi am ddatblygu eich arferion cymorth dysgu/addysgu?
•    Hoffech chi glywed beth mae pobl eraill yn ei feddwl ac yn ei wneud ym Mhrifysgol De Cymru a rhannu eich syniadau hefyd?
•    Hoffech chi gynnal prosiect ymholi am eich ymarfer a'i gyhoeddi?
•    Neu, beth am gael cydnabyddiaeth yr Academi Addysg Uwch a mathau eraill o gydnabyddiaeth fewnol ac allanol am yr hyn rydych chi'n ei wneud i gefnogi Profiad Myfyrwyr Prifysgol De Cymru?


Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth neu ewch i MyInformation.