Centre for the Enhancement of Learning and Teaching

Canolfan I Wella Dysgu ac Addysgu

Croeso i CELT

Mae'r Ganolfan i Wella Dysgu ac Addysgu yn gweithio gyda Chyfadrannau a Gwasanaethau Cymorth ar gefnogi, datblygu a chydnabod staff a myfyrwyr fel ymarferwyr, ymchwilwyr, arweinwyr a datblygwyr addysgol.


Cefnogaeth CELT

Hoffech chi i rywun o CELT eich helpu gyda phrosiect, rhoi cyngor ar gwricwlwm newydd neu sefydlu DPP pwrpasol?

Yn hwyrach y mis hwn mae CELT yn cyflwyno system brysbennu a fydd yn ei gwneud yn ofynnol i bobl sydd am gael mynediad at wasanaethau CELT (y tu hwnt i ymholiadau TEL, gweithdai [email protected] a gynlluniwyd, a PgCLTHE parhaus) gwblhau ffurflen fer yn nodi'r hyn y gofynnir amdano, pam ac erbyn pryd.

Nod y system brysbennu yw sicrhau fod ehangder ceisiadau CELT yn weladwy, gan alluogi blaenoriaethu o fewn yr adnoddau sydd ar gael a chefnogi lles parhaus y tîm.

Llenwi'r y Ffurflen Gais am Gymorth gan CELT i ddechrau y proses brysbennu.

Llinynnau gwaith CELT:


  • Datblygiad Proffesiynol
  • Cydnabyddiaeth Tîm
  • Cydnabyddiaeth Unigol
  • Rhannu ac Adeiladu’r Gymuned
  • Ymchwil Addysgegol
  • Gweithgareddau Seilwaith a Phrosiectau PDC


Mae CELT wedi datblygu ffeithlun i ddangos sut y gall weithio gyda chi, eich Cyfadran a Gwasanaethau Proffesiynol i gefnogi, rhannu a thyfu ein gwaith rhagorol yma ym Mhrifysgol De Cymru.

•    Ydych chi am ddatblygu eich arferion cymorth dysgu/addysgu?
•    Hoffech chi glywed beth mae pobl eraill yn ei feddwl ac yn ei wneud ym Mhrifysgol De Cymru a rhannu eich syniadau hefyd?
•    Hoffech chi gynnal prosiect ymholi am eich ymarfer a'i gyhoeddi?
•    Neu, beth am gael cydnabyddiaeth yr Academi Addysg Uwch a mathau eraill o gydnabyddiaeth fewnol ac allanol am yr hyn rydych chi'n ei wneud i gefnogi Profiad Myfyrwyr Prifysgol De Cymru?


Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth neu ewch i MyInformation.