Centre for the Enhancement of Learning and Teaching

Cyfres Seminarau CELT

Cyfres Seminarau CELT

Mae'r Ganolfan i Wella Dysgu ac Addysgu yn gweithio i ddarparu cymorth i staff yn y Brifysgol a'i cholegau partner i wella'r addysgu a'r dysgu. Rydyn ni'n gweithio i ddatblygu seminarau, mini-gynadleddau, fforymau trafod lle gallwch rannu eich syniadau a'ch ymarferion a rhwydweithio ag eraill i astudio, beirniadu ac ymgorffori syniadau mewn cyd-destunau newydd. Rydyn ni hefyd yn ceisio atgyfnerthu amlygrwydd Ymchwil Addysgeg yn y Brifysgol a thu allan iddi drwy sefydlu gweithdai ac encilion ysgrifennu i archwilio cyfleoedd, dulliau a damcaniaethau addysgeg.


Rydyn ni bob amser yn awyddus i dderbyn cynigion gan staff sydd am gynnal seminar, awgrymiadau ar gyfer seminarau yr hoffen nhw eu cynnal neu seminarau penodol i'r Gyfadran yr hoffen nhw eu gweld.


Mae croeso i chi gysylltu â ni yn [email protected] a chynnig syniadau, cynigion neu awgrymiadau.


Bydd rhestr o'r holl seminarau sydd ar y gweill yn cael eu nodi ar dudalen Digwyddiadau CELT.

Mae modd archebu lle ym mhob seminar, sesiwn arweiniad a gweithdy drwy MyInformation.Cydnabyddiaeth Fframwaith Safonau Proffesiynol y Deyrnas Unedig Ac Gweithdai [email protected]


 Ysgoloriaeth Dysgu ac Addysgu:

  • Cwestiynu eich addysgu/edrych ar effaith.
  • Rhoi cynnig ar rywbeth gwahanol.
  • Dathlu llwyddiant ar sail tystiolaeth.


Dysgu a Gyfoethogir gan Dechnoleg.

Cynllun Profiad Myfyrwyr.