Centre for the Enhancement of Learning and Teaching

Staff

Staff

Clare Kell – Cyfarwyddwr Y Canolfan i Wella Dysgu ac Addysgu

Stuart Abbott – Arweinydd Cwrs PgCLTHE 

Catherine Camps –  Rheolwr Academaidd (Cynllunio Cwricwlwm)

Charlotte Freeman – Rheolwr Swyddfa

Elizabeth Jones –  Uwch Technolegydd Dysgu

Iz McAuliffe – Swyddog Digwyddiadau a Chyfathrebu

Sophie Meace – Technolegydd Dysgu

Jeanette Mears – Cynorthwy-ydd Gweinyddol 

Lyndsey Muir – Ddarlithydd mewn Datblygiad Addysgol

Catherine Naamani – Pennaeth Dysgu Drwy Dechnoleg

Lucy-Ann Pickering – Technolegydd Dysgu

Barry Richards – Uwch Datblygwr/Dylunydd Rhyngweithiol

Carl Sykes – Uwch Technolegydd Dysgu

Anthony Thomas - Cynorthwyydd Ymchwil BAME


Ymholiadau cyffredinol: celt@southwales.ac.uk

Ymholiadau Cymrodyr yr Academi Addysg Uwch: fellow@southwales.ac.uk

Cyfleoedd Datblygu Staff: celtevents@southwales.ac.uk

Ymholiadau Dysgu Digidol a Unilearn: lta@southwales.ac.uk

PgCLTHE: pgclthe@southwales.ac.uk