Centre for the Enhancement of Learning and Teaching

Datblygu Dysgu ac Addysgu

Mae Prifysgol De Cymru (PDC) wedi ymrwymo i ddatblygu ein staff i'r safon uchaf posib. Mae'n cydnabod bod staff addysgu o'r radd flaenaf yn arwain at ansawdd gwell o ran profiad myfyrwyr. Mae CELT, yn ei rôl fel yr uned datblygu staff academaidd, yn darparu cymorth i staff sydd am ddyfnhau neu ymestyn eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o Ddysgu, Addysgu ac Asesu.


Mae CELT yn darparu cyfleoedd i staff gymryd rhan mewn cyfleoedd datblygu proffesiynol parhaus er mwyn gwella dysgu ac addysgu a datblygu meddwl addysgegol, ac mae'n ceisio cydnabod a dathlu'r fantais arloesol sy'n dod i'r amlwg o ran ymarfer.