Centre for the Enhancement of Learning and Teaching

Mae’r Cynllun Myfyrio ac Arsylwi ar Arfer

Mae’r Cynllun Myfyrio ac Arsylwi ar Arfer wedi ei greu er mwyn cefnogi datblygiad staff academaidd ym mhob agwedd ar ddysgu, addysgu ac asesu ym Mhrifysgol De Cymru.

Mae’r Cynllun wedi ei gymeradwyo gan Bwyllgor Gwella Dysgu ac Addysgu’r Brifysgol ac mae’r undeb llafur academaidd wedi cytuno arno. Mae’n rhan allweddol o’r ffordd y mae’r Brifysgol yn gwella dysgu, addysgu ac asesu gan gyd-fynd â’r Cynllun Academaidd. Mae’r cynllun yn elfen orfodol o waith datblygu staff academaidd a gaiff ei gyllido’n briodol gan Gyfadrannau, a bydd yr holl staff sy’n gymwys yn cymryd rhan ynddo.

Canlyniadau’r cynllun fydd nodi a rhannu arfer da a gwaith datblygu staff wedi’i gynllunio.

I lwytho copi o Lawlyfr Staff y Cynllun Myfyrio ac Arsylwi ar Arfer i lawr, cliciwch yma.

Mae'r staff canlynol yn arsylwyr CAAF hyfforddedig.  Cofiwch, gall fod yn fuddiol iawn gweithio gydag Arsylwr y tu allan i faes/ysgol/cyfadran eich pwnc uniongyrchol.         


Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Yr Athro Karen Fitzgibbon