Centre for the Enhancement of Learning and Teaching

Newydd i Addysgu ym maes Addysg Uwch (New2THE)

Newydd i Addysgu ym maes Addysg Uwch (New2THE)

Mae'r gweithdy undydd yma wedi'i greu ar gyfer staff sy'n newydd i Brifysgol De Cymru ac yn newydd i addysgu ar lefel addysg uwch. Dylech gael gwahoddiad i ddod ar y cwrs gan eich Rheolwr Llinell, ond rhag ofn ein bod wedi'ch anghofio chi, cysylltwch â Clare.Kell@southwales.ac.uk

  • 12 Medi 2019 Campws Glyn-taf. 
  • 7 Ionawr 2020 Campws Dinas Casnewydd. 
  • 21 Ebrill 2020 Campws Caerdydd. 
  • 3 Gorffennaf 2020 Campws Trefforest.