Centre for the Enhancement of Learning and Teaching

Rhestr Termau cyfrwng Cymraeg: termau addysgol

Rhestr Termau cyfrwng Cymraeg: termau addysgol

Crëwyd y Rhestr Termau hon ar y cyd gan staff ym Mhrifysgol Aberystwyth, Prifysgol Caerdydd, Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Phrifysgol De Cymru ac fe’i rhennir o dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution 4.0.

Os rhennir y Rhestr Termau hon, gwnewch hynny’n gyfan gyda'r adran briodoli lawn ar y diwedd os gwelwch yn dda.

Rhestr Termau cyfrwng Cymraeg: termau addysgol – Cymraeg.