Centre for the Enhancement of Learning and Teaching

Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Dysgu ac Addysgu ym maes Addysg Uwch

Mae'r Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Dysgu ac Addysgu ym maes Addysg Uwch wedi'i chynllunio ar gyfer cydweithwyr mewn rolau addysgu a chymorth sydd â llai na phedair blynedd o brofiad addysgu ym maes addysg uwch. Fel arfer, mae cyfranogwyr yn newydd i'r proffesiwn addysgu ym maes addysg uwch. Mae'n addas i'r rhai sydd am ennill cymhwyster addysgu ym maes addysg uwch a chyflawni Cymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch.

Bydd y cwrs yn arfogi athrawon (neu'r rhai mewn rolau cymorth amrywiol ym maes addysg uwch) sy'n cychwyn ar yrfaoedd ym maes addysg uwch gyda gwybodaeth, sgiliau, gwerthoedd proffesiynol, a gwerthfawrogiad o ofynion cyd-destun gweithio ym maes addysg uwch, fel y gallan nhw ddod yn athrawon effeithiol, myfyriol, hyblyg a chyfrifol wrth ddarparu addysg uwch mewn cyd-destunau ymarfer amrywiol.

Cyswllt allweddol: Clare Kell (Clare.Kell@southwales.ac.uk ) Arweinydd Cwrs PgCLTHE