Centre for the Enhancement of Learning and Teaching

Ymchwil Addysgegol

Ymchwil Addysgegol

Mae ymchwil addysgegol (a elwir weithiau'n PedRes neu'n ysgolheictod addysgegol) yn ymwneud â chwilfrydedd am ein heffaith unigol a chyfunol ar ddysgu eraill, ac yna rhannu ein safbwyntiau, ein canfyddiadau prosiect, ein syniadau a'n canlyniadau gydag eraill, fel bod modd iddynt ein helpu i archwilio ein syniadau gyda grwpiau mwy/gwahanol. Bydd peth ysgolheictod yn arwain at rannu yn fewnol ac yn allanol mewn cynadleddau, cylchgronau neu drwy gyfryngau eraill. Mae ysgolheictod yn cysylltu addysgwyr chwilfrydig.

Mae chwilfrydedd, adlewyrchu ac ymholi ynghylch Addysgu / Dysgu / Cefnogi Dysgu yn helpu i'n cadw ni, fel unigolion ac fel Prifysgol, yn gyfredol, yn gynhwysol, yn ymatebol ac yn wynebu ymlaen. Mae hyn yn bwysig ar gyfer recriwtio myfyrwyr a dargadw staff, a thrwy ein cynnyrch, ein presenoldeb mewn cynadleddau a'n cyhoeddiadau, mae'n sicrhau rhagoriaeth Prifysgol De Cymru ym maes addysgu.
Gall gweithgareddau ysgolheigaidd hefyd greu cysylltiadau y tu mewn a'r tu allan i Brifysgol De Cymru, adeiladu proffil ar gyfer hyrwyddo ein hunain, galluogi ceisiadau unigol / tîm am ragoriaeth yn fewnol ( e.e. SEREN) ac yn allanol (NTFS & CATE) a chefnogi [UKPSF recognition].


Mae CELT, mewn cydweithrediad â'ch Pennaeth Dysgu, Addysgu a Phrofiad Myfyrwyr / arweinydd Ymchwil Addysg, yn cynnal gweithdai sy'n cyflwyno'r syniadau y tu ôl i ysgolheictod Addysgol, archwilio dulliau methodolegol a chyflwyno cyfleoedd cydweithio mewnol ac allanol.


Os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni drwy e-bost: Claire.Kell@southwales.ac.uk