Ydych chi wedi gwneud eich adduned blwyddyn newydd TEL eto?

Cadwch lygad allan am ein cyfres o weithdai, digwyddiadau a syniadau sydd wedi eu cynllunio i'ch ysbrydoli i wneud adduned dechnoleg ar gyfer y flwyddyn newydd gyda'n 12 diwrnod o NaTELig! 


Darganfyddwch beth sy'n digwydd drwy'r Brifysgol - gallwch ddod i weithdy ymarferol, cymryd rhan mewn gweminar neu ddysgu am ddull newydd o ddysgu ac addysgu. 

Bydd 12 diwrnod o NaTELig yn rhedeg rhwng 2 ac 17 Rhagfyr, gyda digwyddiadau wyneb yn wyneb, ar-lein ac ar bob campws.