Diwrnod 1

Pwy yw pwy?

Catherine Naamani, Pennaeth Dysgu Drwy Dechnoleg, CELT

Carl Sykes, Uwch Technolegydd Dysgu, CELT

Elizabeth Jones, Uwch Technolegydd Dysgu, CELT

Sophie Meace, Technolegydd Dysgu, CELT

Lucy-Ann Pickering, Technolegydd Dysgu, CELT

Martin Lynch, Rheolwr Systemau Ddysgu, Gwasanaethau TG

Rachael Johnson, Llyfrgellydd Gwasanaeth Digidol, Gwasanaethau Llyfrgell 

Neil Price, Partner Datblygu a Thrawsnewid DigidolGwasanaethau TG

Weithdy Ymarferol

Sut i wneud y mwyaf o UniLearn: Rhestri Darllen Ar-lein 

14.00 – 15.00 – Casnewydd NCCB23

Yn y rhan hon o’r sesiwn, bydd Rachael Johnson yn trafod rhestri darllen ar-lein a sut y gellir eu hymgorffori o fewn eich deunyddiau addysgu yn Blackboard. Bydd Rachael yn dangos nodweddion y system rhestri darllen ar-lein ac yn esbonio sut y gall academyddion greu rhestri a’u hychwanegu at eu modiwlau Blackboard. 

Mae rhestri darllen ar-lein yn rhoi mynediad cyson, cyfredol a di-oed yn aml i fyfyrwyr at eu hadnoddau. Gall myfyrwyr bersonoli eu darlleniadau a gall academyddion roi arweiniad o fewn y rhestri. Yn ogystal, mae cydweithwyr yn y Llyfrgell yn gweithio yn y cefndir i sicrhau bod adnoddau ar gael, eu bod yn gyfredol ac nad oes unrhyw faterion hawlfraint. 

Cofrestwch yma