Diwrnod 10

Beth sy'n digwydd yng Nghyfadran y Diwydiannau Creadigol?

 

Yr Uwch-ddarlithydd Ffotograffiaeth, Eileen Little, o Gyfadran y Diwydiannau Creadigol sy'n rhoi cipolwg i ni ar y gefnogaeth a gafodd gan Bartner TEL ei Chyfadran. Gwyliwch y fideo ar ffrwd.

Darllenwch y trawsgrifiad yn Gymraeg: Eileen Little Cymraeg

Carl Sykes, mae Partner TEL y Gyfadran y Diwydiannau Creadigol hefyd wedi cymryd rhan mewn nifer o baneli cyn-ddilysu i drafod opsiynau o ran gwreiddio technoleg er mwyn gwella profiad y myfyriwr yn ystod camau cynnar o ddatblygu cyrsiau.