Diwrnod 11

Cynhadledd Aeaf ALT 2019

Mae Cynhadledd Aeaf Ar-lein ALT yn ôl am y chweched tro i arddangos rhai o'r Technolegau Dysgu gorau gan Aelodau ALT o bob sector.

Cynhelir y gynhadledd ar-lein ar 11 ac 12 Rhagfyr 2019, ac mae fformat y digwyddiad wedi'i gynllunio i fod yn un amlfodd, gan gyfuno cyfathrebu anghydamserol a chydamserol.

Gwefan ALT.

Oeddech chi'n gwybod y gall pob aelod o staff PDC gofrestru i fod yn aelod cysylltiol o ALT. Mae Aelodaeth Gysylltiol yn caniatáu i gyflogeion sefydliadau sy’n aelodau gymryd rhan a mwynhau manteision yr aelodaeth. Mae manylion pellach ar gael ar wefan ALT