Diwrnod 2

Pa declyn Unilearn ddylwn i ei ddefnyddio?

Darganfyddwch y ffordd orau i wella cyfoethogi dysgu trwy dechnoleg ar eich modiwl gyda 3 poster newydd gan CELT.

P'un a ydych am i'ch myfyrwyr gyfathrebu a chydweithio mwy y tu allan i'r ystafell ddosbarth, neu os ydych am ymchwilio i ffyrdd newydd a diddorol o greu cynnwys cwrs ac asesiadau, bydd y coed penderfyniadau hyn yn eich helpu i ddewis y teclyn mwyaf defnyddiol a gefnogir gan PDC ar gyfer eich anghenion.

Maent ar gael yn Gymraeg a Saesneg, mewn fersiynau digidol ac wedi’u hargraffu gan https://celt.southwales.ac.uk/celt-cy/dechnoleg/offeryn/

Weithdy Ymarferol

Sut i wneud y mwyaf o UniLearn: Dechrau arni gyda Panopto  

14.00 – 15.30 - Trefforest TR H228

Mae'r gweithdy hwn wedi'i ddylunio ar gyfer staff sydd heb ddefnyddio Panopto o'r blaen neu ar gyfer staff sydd am ddiweddaru eu gwybodaeth. Bydd y sesiwn yn canolbwyntio ar eich cyflwyno i Panopto; o greu eich recordiad fideo/sain cyntaf i gynnwys y recordiad yn eich modiwlau yn Blackboard. Byddwn yn dangos nodweddion eraill Panopto i chi hefyd, megis cyflwyno asesiadau, darlledu byw, a chwisiau. 

Cofrestwch yma