Diwrnod 3

Blackboard Ally

Beth yw Blackboard Ally? 

Mae Ally yn offeryn hygyrchedd sydd ar gael yn Blackboard. Mae'n gallu gwneud tri pheth: 

  1. Rhoi sgôr hygyrchedd i unrhyw ddogfen a lanlwythwyd i Blackboard; 
  2. Rhoi arweiniad ar sut i wella hygyrchedd dogfennau a lanlwythwyd i Blackboard; 
  3. Galluogi myfyrwyr (a chi) i lawrlwytho dogfennau mewn fformatau gwahanol. Y fformatau yw:

  • OCRed PDF (ar gyfer ffeiliau PDF wedi'u sganio) 
  • HTML (ar gyfer porwr gwe neu ddyfeisiau symudol) 
  • ePub (darllen fel e-lyfr) 
  • Braille electronig (fersiwn BRF ar gyfer dyfeisiau arddangos Braille electronig) 
  • Sain (MP3 ar gyfer gwrando) 
  • Fersiwn wedi'i gyfieithu (cyfieithu peirianyddol i 50 o ieithoedd gwahanol)  

Bydd gwneud eich dogfennau'n fwy hygyrch yn eu gwella ar gyfer myfyrwyr a bydd yn cynyddu ansawdd y fformatau amgen sy'n cael eu cynhyrchu.  

Gwyliwch y fideo hwn am hygyrchedd ffeiliau a sut i'w wella gan ddefnyddio Ally.Beth fydd myfyrwyr yn ei weld? 

Dim ond yr eicon Ally fydd myfyrwyr yn ei weld, a fydd yn caniatáu iddynt lawrlwytho fformatau amgen. Ni fyddant yn gweld sgôr hygyrchedd y dogfennau.  

Dyma fideo byr y gallwch ei ddangos i fyfyrwyr i'w cyflwyno i Blackboard Ally ar eich modiwl. 


I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â phartner eich cyfadran  

Weithdy Ymarferol

Sut i wneud y gorau o Unilearn: Asesu ac Adborth gyda'r Teclyn Aseiniadau Blackboard 

13.00 – 14.00 Caerdydd CAA110

Bydd y gweithdy hwn yn dangos hyblygrwydd Teclyn Aseiniadau Blackboard ar gyfer creu pwyntiau cyflwyno asesiadau ar-lein ar gyfer nifer o wahanol fathau o aseiniadau (unigol, grŵp, ffeiliau lluosog, ac ati). Bydd hefyd yn egluro sut i ddarparu graddau ar-lein a chyflwyno gwahanol ddulliau ar gyfer rhoi adborth i fyfyrwyr (yn cynnwys graddio ar-lein ar gyfer cyflwyniadau nad ydynt wedi’u cyflwyno ar-lein). 

Cofrestwch yma