Diwrnod 5

Weithdy Ymarferol

Sut i wneud y mwyaf o UniLearn:  Teclynnau ar gyfer ymgysylltu, rhoi adborth a rhyngweithio mewn amser go iawn yn yr ystafell ddosbarth 

11.00 – 12.00 – Casnewydd NCCB23

Mae'r gweithdy hwn wedi'i ddylunio ar gyfer staff sydd eisiau ymgysylltu a rhyngweithio gyda'u myfyrwyr, gan ddefnyddio technoleg i alluogi cyfranogi a rhoi adborth. Bydd y sesiwn hon yn edrych ar ddau declyn craidd, VeVox (Teclyn Ymateb Cynulleidfa) ac Office 365 Forms. P'un a ydych chi eisiau cwisiau cyflym gydag ymatebion byw yn y dosbarth, neu holi'r myfyrwyr beth maen nhw'n ansicr yn ei gylch rhwng sesiynau, gall y ddau declyn yma eich cynorthwyo i gael adborth ar eich darlithoedd gan fyfyrwyr, hyd yn oed gan y rhai fyddai fel arfer yn amharod i leisio'u barn!  

Cofrestwch yma