Diwrnod 6

Beth sy'n digwydd yng Nghyfadran Busnes a Chymdeithas?

Canllawiau Asesu

Mae staff y Gyfadran Busnes a Chymdeithas wedi bod yn gweithio i ddatblygu hyder a dealltwriaeth myfyrwyr o'u hasesiadau drwy greu fideos canllawiau asesu, a bydd hyfforddiant pellach yn cael ei gynnal yn yr ysgol ar eu cyfer yn y flwyddyn newydd. Mae hyn wedi'i ymestyn gan rai i fideos cyflwyniad i gyrsiau a modiwlau, gyda'r nod o feithrin mwy o ymdeimlad o gymuned sy'n dysgu i fyfyrwyr yn yr amgylchedd ar-lein.

Blackboard Collaborate

Canolbwyntiwyd hefyd ar ddatblygu Blackboard Collaborate fel offeryn allweddol i'r gyfadran, yn arbennig HASS, wrth i staff barhau i archwilio hyblygrwydd a hygyrchedd eu haddysgu a'u dysgu.

Archwilio Rhith-wirionedd

Mae grŵp rhithwir anffurfiol yr Ysgol Fusnes wedi bod yn archwilio'r posibilrwydd o ddefnyddio technoleg rithwir er mwyn datblygu hyder myfyrwyr i siarad yn gyhoeddus.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Lucy-ann Pickering, Partner TEL, Cyfadran Busnes a Chymdeithas.