Diwrnod 7

Beth sy'n digwydd yng Nghyfadran y Gwyddorau Bywyd ac Addysg?

Datblygiad Dysgu Cyfunol Staff:

Yn ddiweddar, mae'r Ysgol Iechyd, Chwaraeon ac Ymarfer Proffesiynol wedi lansio gweithdai peilot Technoleg ar gyfer Dysgu yn llwyddiannus. Mae'r gweithdai wedi canolbwyntio ar gefnogi staff i greu dull cynhwysol a chyson o ddefnyddio UniLearn ac i alluogi staff i fabwysiadu dull dysgu cyfunol i gefnogi carfannau o fyfyrwyr oddi ar y campws.

Mae'r peilot ysgol cychwynnol hwn yn un parhaus, a bydd cydweithwyr yn dod yn ôl at ei gilydd yn y flwyddyn newydd i fyfyrio ar y newidiadau maent wedi'u gwneud ers bod i'r gweithdai.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sophie Meace, TEL Partner, Cyfadran y Gwyddorau Bywyd ac Addysg, neu Catherine Naamani