Diwrnod 8

Rhestri Darllen Ar-lein

Gallwch gynnwys yr holl adnoddau rydych am i'ch myfyrwyr eu defnyddio mewn rhestr ddarllen ar-lein.  Gellir creu rhestri yn gyflym ac yn hawdd a gellir eu diweddaru unrhyw bryd drwy gydol y flwyddyn.  Gall myfyrwyr weld eu rhestri darllen o fewn eu modiwlau Blackboard.

Gall staff y Llyfrgell hefyd greu rhestri darllen ar eich rhan.