Diwrnod 9

Beth sy'n digwydd yng Nghyfadran Cyfrifiadureg, Peirianneg a Gwyddoniaeth? 

Adlewyrchu Di-wifr. 

Mae nifer o staff y Gyfadran yn rhoi cynnig ar ddefnyddio technoleg adlewyrchu fel rhan o'u haddysgu ar hyn o bryd gan ddefnyddio Surface Pro ac addasydd dongl di-wifr. Mae hyn yn eu galluogi i rannu/taflunio sgrîn eu cyfrifiadur heb ei fod wedi'i gysylltu â'r podiwm, ac anodi unrhyw gyflwyniadau'n fyw. Mae'n cynnig hyblygrwydd gwirioneddol i arferion addysgu, ac mae'n caniatáu i ddiagramau ac anodiadau gael eu recordio'n hawdd.

Mae'r adborth wedi bod yn gadarnhaol iawn hyd yma, a bydd sawl aelod o staff yn gweithio gyda'r adran Dechnoleg Gwybodaeth i dreialu ateb ar gyfer adlewyrchu'n ddi-wifr ar gyfer y Brifysgol gyfan heb fod angen defnyddio dongl. 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Elizabeth Jones, Partner TEL, Cyfadran Cyfrifiadureg, Peirianneg a Gwyddoniaeth

Weithdy Ymarferol: 

Sut i wneud y mwyaf o UniLearn: Rhestri Darllen Ar-lein 

14.00 – 15.00 – Caerdydd – CAD301 

Yn y rhan hon o’r sesiwn, bydd Rachael Johnson yn trafod rhestri darllen ar-lein a sut y gellir eu hymgorffori o fewn eich deunyddiau addysgu yn Blackboard. Bydd Rachael yn dangos nodweddion y system rhestri darllen ar-lein ac yn esbonio sut y gall academyddion greu rhestri a’u hychwanegu at eu modiwlau Blackboard. 

Mae rhestri darllen ar-lein yn rhoi mynediad cyson, cyfredol a di-oed yn aml i fyfyrwyr at eu hadnoddau. Gall myfyrwyr bersonoli eu darlleniadau a gall academyddion roi arweiniad o fewn y rhestri. Yn ogystal, mae cydweithwyr yn y Llyfrgell yn gweithio yn y cefndir i sicrhau bod adnoddau ar gael, eu bod yn gyfredol ac nad oes unrhyw faterion hawlfraint. 

Cofrestwch yma

.