Asesu ac Adborth

Mae technolegau digidol yn ffordd werthfawr o gefnogi a gwella'r modd y caiff asesiadau ac adborth eu darparu. Mae'r tudalennau yma'n cynnwys canllawiau ar rai o'r offer gwahanol sydd ar gael ar gyfer Prifysgol De Cymru.