question-mark-1495858_1920.jpg

Blackboard Assignment (Cymraeg)

Mae Blackboard Assignment yn bwynt cyflwyno ar-lein ar gyfer eich asesiad. Gallwch raddio gwaith myfyrwyr (all-lein neu ar-lein) a rhoi adborth mewn amrywiaeth o ffyrdd gan ddefnyddio sylwadau mewnol, blwch adborth dynodedig, neu drwy uwchlwytho ffeiliau. 

Mae defnyddio Blackboard Assignment yn rhoi hyblygrwydd i chi. Mae'n caniatáu i fyfyrwyr gyflwyno sawl ffeil ar yr un pryd, yn cefnogi amrywiaeth ehangach o ffeiliau na Turnitin, ac yn cefnogi ffeiliau sy'n fwy na 40MB. Fodd bynnag, nid yw'n darparu'r nodwedd adroddiadau gwreiddioldeb sydd gan Turnitin.

Canllawiau

Mae Blackboard yn cynhyrchu amrywiaeth o ganllawiau i'ch helpu i greu, marcio a rhoi adborth i'ch myfyrwyr drwy ddefnyddio offeryn Blackboard Assignment. 

Mae modd dod o hyd i ystod lawn o wybodaeth am gymorth a chyngor ar ddefnyddio Blackboard Assignment i fyfyrwyr ar wefan y Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth.