question-mark-1495858_1920.jpg

Offeryn Aseiniad PeerMark


Offeryn aseinio ar gyfer adolygu gan gymheiriaid yw PeerMark ac fe'i defnyddir gyda Turnitin. Mae PeerMark yn caniatáu i fyfyrwyr ddarllen, adolygu a gwerthuso un neu fwy o bapurau a gyflwynwyd gan eu cyd-fyfyrwyr. Camau sylfaenol y broses adolygu gan gymheiriaid yw:

  • Yr hyfforddwr yn creu aseiniad papur Turnitin. 
  • Mae'r hyfforddwr yn creu aseiniad PeerMark ac yn pennu'r nifer o bapurau y bydd gofyn i fyfyrwyr eu hadolygu, ac yn creu ymatebion ac ateb cwestiynau agored i fyfyrwyr ymateb iddyn nhw wrth adolygu papurau. 
  • Bydd papurau myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i'r aseiniad Turnitin. 
  • Ar ddyddiad cychwyn yr aseiniad PeerMark, mae myfyrwyr yn dechrau ysgrifennu adolygiadau i'w cymheiriaid. 
  • Ar gyfer pob papur a gaiff eu haseinio iddyn nhw, mae'r myfyrwyr yn ysgrifennu adolygiadau drwy ymateb i'r cwestiynau ymateb a graddio. 
  • Mae myfyrwyr yn derbyn adolygiadau wrth i fyfyrwyr eraill eu cwblhau. 
  • Ar ôl i'r dyddiad aseiniad PeerMark basio, nid oes modd i'r myfyriwr ysgrifennu, cwblhau na golygu adolygiadau. 

Cam 1

Lleolwch ac agorwch yr aseiniad Turnitin rydych chi am ei ddefnyddio gyda PeerMark. 

Cam 2

Dewiswch yr eicon rheoli PeerMark Turnitin o'r ardal Offer. 

Launch peermark manager button - cogPeermark 1

Cam 3

Yn y rheolwr PeerMark, dewiswch yr arwydd '+' i greu aseiniad PeerMark. 

Peermark - add button

Cam 4

Llenwch fanylion yr aseiniad.  

  • Bydd y dyddiad cychwyn yn cael ei osod yn awtomatig i ddwy funud ar ôl i'r amser cyflwyno papur Turnitin gau, ond mae modd ei newid os oes angen.  
  • Y dyddiad 'erbyn' yw'r pwynt lle nad oes modd i fyfyrwyr adolygu papurau mwyach.   
  • Ar y 'dyddiad rhyddhau adborth' bydd unrhyw adborth gan gyfoedion a'r tiwtor ar gael i'r myfyrwyr - efallai eich bod am wneud yn siŵr bod hwn yr un peth â'ch dyddiad postio Turnitin ar gyfer yr aseiniad. 

peermark assignment details - date and points

Cam 5

Defnyddiwch y ddewislen 'Gosodiadau Ychwanegol' i ddewis sut mae'r papurau'n cael eu rhyddhau i'w hadolygu, yna cliciwch Cadw a Pharhau. 

Cam 6

Defnyddiwch y tab Cwestiynau PeerMark i greu neu ychwanegu cwestiynau ar gyfer myfyrwyr sy'n adolygu. Gallwch gadw eich cwestiynau i'r llyfrgell i'w defnyddio nhw eto. 

peermark - add questions

Cam 7

Defnyddiwch y tab Dosbarthu i baru, dad-baru neu eithrio myfyrwyr o'r broses adolygu.  

Adjust peermark distributions using plus or minus buttons

To access and grade PeerMark assignments:

Cam 1

Agorwch yr aseiniad Turnitin. 

Cam 2

Lansiwch yr eicon adolygu PeerMark o'r ardal Offer. 

Open peermark manager

Cam 3

Byddwch yn gweld eich ardal mewnflwch aseiniad gyda throsolwg o holl gyflwyniadau'r myfyrwyr. Defnyddiwch y trosolwg yma i weld pa fyfyrwyr sydd wedi cwblhau eu hadolygiadau cymheiriaid, gweld a graddio'r adolygiadau ar-lein, llwytho aseiniadau ac adolygiadau i lawr ar gyfer eu marcio all-lein, ac ysgrifennu eich adolygiadau eich hun.