Canfyddiad o Farc Cwestiwn (QMP)

Mae QMP yn newid ar gyfer 2019/2020. Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio QMP neu os ydych chi'n ei ddefnyddio ar hyn o bryd a bod angen cymorth arnoch, cysylltwch â thechnolegydd dysgu eich cyfadran