question-mark-1495858_1920.jpg

Rhuddellau


Beth yw rhuddell? 

Grid marcio sy'n amlinellu disgwyliadau ar gyfer aseiniad penodol yw rhuddell. Mae'n darparu set o feini prawf a graddfa sgorio sy'n disgrifio ansawdd yr aseiniad. Mae modd defnyddio rhuddellau i gynorthwyo'r broses farcio, ac yn caniatáu i hyfforddwyr baru cynnwys aseiniadau â'r lefelau gwahanol o gyflawniad.  

Gellir rhannu rhuddellau gyda myfyrwyr cyn aseiniad er mwyn helpu i wella'u dealltwriaeth o feini prawf yr aseiniad. Fel arall, gellir eu rhannu ar ôl i aseiniadau gael eu graddio fel rhan o'r broses adborth, neu ddim o gwbl.