question-mark-1495858_1920.jpg

Tudalennau blaen


Nid oes angen tudalennau blaen ar gyfer cyflwyniadau ar-lein gan fod y teclynnau cyflwyno ar-lein yn gofyn i fyfyrwyr dderbyn y polisi Addas i Sefyll Arholiad a'r canllawiau cyflwyno asesiad.  

Os nad yw'n bosib cyflwyno gwaith ar-lein (rhaid cytuno ar hyn ymlaen llaw ar lefel y gyfadran), gall myfyrwyr gyflwyno copi caled o'u gwaith i'r pwynt cyflwyno a gytunwyd. Bydd gofyn i fyfyrwyr argraffu a chyflwyno tudalen flaen gyda'u gwaith. Mae modd gweld hwn o dan Dolenni Defnyddiol ar dudalen hafan Blackboard. 

Blackboard hotlinks