question-mark-1495858_1920.jpg

Turnitin (Cymraeg)


Mae Turnitin yn un o'r offerynnau asesu ac adborth ar-lein a ddefnyddir gan y Brifysgol. Mae'n addas ar gyfer cyflwyniadau testun ffeil unigol hyd at 40MB ac mae'n gallu darparu adroddiadau am debygrwydd rhwng gwaith myfyrwyr.

Canllawiau

Mae Turnitin yn darparu canllawiau cymorth manwl i'ch arwain drwy'r broses o osod, golygu a marcio eich aseiniadau. 

Gallwch gael gafael ar ystod lawn o ganllawiau Turnitin, gan gynnwys:  

Mae modd defnyddio Turnitin ar gyfer ffeiliau testun unigol: 

 • sy'n llai na 40MB, 
 • sy'n llai na 400 o dudalennau, 
 • sy'n cynnwys mwy na 25 o eiriau.

Bydd Turnitin yn creu adroddiadau tebygrwydd ar gyfer: 
 • HTML 
 • Microsoft Word (.doc/.docx). 
 • OpenOffice Text (.odt) (ac eithrio GoogleDocs). 
 • Ffeil Prosesydd Geiriau Hangul (.hwp).
 • Fformat Testun Cyfoethog (.rtf).
 • Testun plaen (.txt). 
 • WordPerfect (.wpd). 
 • PostScript (.ps). 
 • PDF (Noder: ffeiliau sydd wedi'u cadw fel PDF o'r gwreiddiol yn unig, peidiwch â defnyddio rhaglenni trosi ffeiliau). 
 • Microsoft PowerPoint (.ppt, .pptx, .pps a .ppsx) (Noder: Nid yw'n cefnogi nodiadau cyflwyno, fideos sydd wedi'u plannu, animeiddiadau na thestun gydag effeithiau gweledol). 
 • Microsoft Excel (.xls a .xlsx) (Nodyn: yn arddangos fel pe bai'n ffeil PDF). 

Os ydych chi'n creu aseiniad sy'n defnyddio gwahanol fathau o ffeiliau (cyflwyniadau o sawl ffeil, cod, delwedd, fideo, ac ati) fe'ch cynghorir chi i ddefnyddio'r offeryn Blackboard Assignment yn lle.

Mae modd dod o hyd i ystod lawn o wybodaeth am gymorth a chyngor ar ddefnyddio Turnitin i fyfyrwyr ar wefan y Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth.