Blackboard (Cymraeg)

blackboard--tojpeg_1454339453193_x2.jpg
Blackboard yw'r prif rith-amgylchedd dysgu sy'n cael ei ddefnyddio ym Mhrifysgol De Cymru. 

Mae gan bob un o'ch modiwlau a'ch cyrsiau bresenoldeb ar Blackboard a thrwy ddefnyddio'r ardal ar-lein yn effeithiol ar gyfer pob un ohonyn nhw, byddwch yn sicrhau bod gan eich myfyrwyr fynediad at wybodaeth, adnoddau a chyhoeddiadau perthnasol yn amserol drwy'r we, unrhyw bryd ac o unrhyw le. Newidiadau i Blackboard

Ym mis Rhagfyr 2021, mae PDC yn symud i fersiwn SAAS (meddalwedd fel gwasanaeth) o Blackboard Learn. Mae'r fersiwn yma bron yn union yr un fath â'r fersiwn rydyn ni'n ei defnyddio ar hyn o bryd, ac ni ddylai staff y Brifysgol gael unrhyw drafferthion wrth i'r newid yma ddigwydd. Fodd bynnag, wrth greu cynnwys newydd, bydd staff yn gweld golygydd Testun gwahanol. Mae'r golygydd testun yma’n ymddangos lle bynnag y gallwch ychwanegu a fformatio testun, fel eitemau cynnwys cwrs, aseiniadau, profion, trafodaethau, blogiau a chyfnodolion.

Fersiwn flaenorol y golygydd testun:

Blackboard text editor before

Fersiwn ddiweddaraf y golygydd testun:

Blackboard new text editor cymraeg.jpg

I weld dadansoddiad llawn o’r botymau newydd, gallwch lawrlwytho’r ddogfen hon. 

Mae modd cael canllawiau pellach ar ddefnyddio’r golygydd testun drwy wefan Cymorth Blackboard.


Materion hysbys yr adroddwyd amdanynt:

Mater: Ni all defnyddwyr porwr Edge agor ffeiliau sydd ynghlwm wrth gynnwys yn Blackboard.

Beth mae'n edrych fel?

Yn dilyn ymfudiad porwr Edge Blackboard SAAS, gall defnyddwyr brofi gwall wrth agor ffeiliau cysylltiedig yn Blackboard. Bydd defnyddwyr naill ai'n gweld 'gwall 404';

SAAS Edge 404 error. 

neu bydd y rhaglen Word ar-lein yn agor ond byddant yn dangos y neges "Mae'n ddrwg gennym, roedd problem ac ni allwn agor y ddogfen hon. Os bydd hyn yn digwydd eto, ceisiwch agor y Ddogfen yn Microsoft Word ".

SAAS Edge error_1.png

Beth alla i ei wneud?

Mae Blackboard yn gweithio ar atgyweiria, ond yn y cyfamser dylai defnyddwyr Edge ddefnyddio'r llinell waith ganlynol:

1. Yn y porwr Edge, Gosodiadau agored;

Edge menu.jpg Edge settings

2. Dewiswch Lawrlwythiadau;

Edge menu settings downloads.jpg

3. Gosod ffeiliau Open Office yn y Porwr i Off (gwyn nid glas).

Edge downloads options.jpg


Ap symudol Blackboard yw Blackboard Instructor sy'n darparu ffordd gyflym a hawdd i hyfforddwyr reoli cyrsiau, rhyngweithio gyda myfyrwyr a gweld cynnwys.

Mae Blackboard Instructor yn caniatáu i hyfforddwyr:

  • Rheoli cyrsiau unrhyw bryd, unrhyw le, 
  • Cael rhagolwg ar gynnwys ac asesiadau, 
  • Creu ac ymateb i drafodaethau, 
  • Adolygu, creu ac anfon cyhoeddiadau. 

Ap Blackboard Instructor.