Blackboard (Cymraeg)

blackboard--tojpeg_1454339453193_x2.jpg
Blackboard yw'r prif rith-amgylchedd dysgu sy'n cael ei ddefnyddio ym Mhrifysgol De Cymru. 

Mae gan bob un o'ch modiwlau a'ch cyrsiau bresenoldeb ar Blackboard a thrwy ddefnyddio'r ardal ar-lein yn effeithiol ar gyfer pob un ohonyn nhw, byddwch yn sicrhau bod gan eich myfyrwyr fynediad at wybodaeth, adnoddau a chyhoeddiadau perthnasol yn amserol drwy'r we, unrhyw bryd ac o unrhyw le. 

Mae'r dudalen yma, a'r ddewislen ar yr ochr chwith, yn rhoi trosolwg cyflym i chi o beth yw Blackboard, ble mae dod o hyd i bopeth, a sut y bydd eich modiwlau'n cael eu gosod. 

Ap symudol Blackboard yw Blackboard Instructor sy'n darparu ffordd gyflym a hawdd i hyfforddwyr reoli cyrsiau, rhyngweithio gyda myfyrwyr a gweld cynnwys.

Mae Blackboard Instructor yn caniatáu i hyfforddwyr:

  • Rheoli cyrsiau unrhyw bryd, unrhyw le, 
  • Cael rhagolwg ar gynnwys ac asesiadau, 
  • Creu ac ymateb i drafodaethau, 
  • Adolygu, creu ac anfon cyhoeddiadau. 

Ap Blackboard Instructor.