Adeiladu Modiwlau Blackboard

Mae'r dudalen yma'n cynnwys y canllawiau sydd eu hangen arnoch i greu modiwl sylfaenol sy'n cadw at y Polisi Gofynion Sylfaenol ar gyfer Modiwlau ar y Rhith-amgylchedd Dysgu. 

Dylai pob modiwl gadw at y Polisi Gofynion Sylfaenol ar gyfer Modiwlau. Gallwch drefnu eich modiwlau mewn amrywiaeth o ffyrdd gwahanol i weddu i'ch anghenion chi ac anghenion eich myfyrwyr

Mae tîm TEL yn hapus i gynnig cyngor a chymorth am y ffordd orau o ddefnyddio Blackboard i wella dysgu ac addysgu. Cysylltwch â phartner eich cyfadran am ragor o wybodaeth. 

Mae Mae gweithdai ar sut i ddefnyddio Blackboard yn effeithiol yn cael eu cynnal yn rheolaidd. Chwiliwch am fanylion ar iTrent ac i archebu lle.