chalk-1551571_1920.jpg

Adeiladu Modiwlau Blackboard


Mae'r dudalen yma'n cynnwys y canllawiau sydd eu hangen arnoch i greu modiwl sylfaenol sy'n cadw at y Polisi Gofynion Sylfaenol ar gyfer Modiwlau ar y Rhith-amgylchedd Dysgu. 

Mae tîm TEL yn hapus i gynnig cyngor a chymorth am y ffordd orau o ddefnyddio Blackboard i wella dysgu ac addysgu. Cysylltwch â phartner eich cyfadran am ragor o wybodaeth. 

Mae Mae gweithdai ar sut i ddefnyddio Blackboard yn effeithiol yn cael eu cynnal yn rheolaidd. Chwiliwch am fanylion ar iTrent ac i archebu lle.