chalk-1551571_1920.jpg

Blackboard Ally

Beth yw Blackboard Ally?  

Mae Ally yn offeryn hygyrchedd sydd ar gael yn Blackboard. Mae'n gallu gwneud tri pheth:  

  1. Rhoi sgôr hygyrchedd i unrhyw ddogfen a lanlwythwyd i Blackboard;  
  2. Rhoi arweiniad ar sut i wella hygyrchedd dogfennau a lanlwythwyd i Blackboard;  
  3. Galluogi myfyrwyr (a chi) i lawrlwytho dogfennau mewn fformatau gwahanol. Y fformatau yw: 

  • OCRed PDF (ar gyfer ffeiliau PDF wedi'u sganio)  
  • HTML (ar gyfer porwr gwe neu ddyfeisiau symudol)  
  • ePub (darllen fel e-lyfr)  
  • Braille electronig (fersiwn BRF ar gyfer dyfeisiau arddangos Braille electronig)  
  • Sain (MP3 ar gyfer gwrando)  
  • Fersiwn wedi'i gyfieithu (cyfieithu peirianyddol i 50 o ieithoedd gwahanol)  

 Bydd gwneud eich dogfennau'n fwy hygyrch yn eu gwella ar gyfer myfyrwyr a bydd yn cynyddu ansawdd y fformatau amgen sy'n cael eu cynhyrchu.   

 Gwyliwch y fideo hwn am hygyrchedd ffeiliau a sut i'w wella gan ddefnyddio Ally.  

 Beth fydd myfyrwyr yn ei weld?  

Dim ond yr eicon Ally fydd myfyrwyr yn ei weld, a fydd yn caniatáu iddynt lawrlwytho fformatau amgen. Ni fyddant yn gweld sgôr hygyrchedd y dogfennau.   

Dyma fideo byr y gallwch ei ddangos i fyfyrwyr i'w cyflwyno i Blackboard Ally ar eich modiwl.