Blogiau a Chyfnodolion

Gall blogiau a chyfnodolion fod yn ddulliau defnyddiol er mwyn annog myfyrwyr i fynegi eu hunain, i fyfyrio ac i gyfathrebu. Mae llawer o lwyfannau blog ar gael ar-lein ond mae gan Blackboard ei offeryn blog ei hun sy'n eich galluogi i gyhoeddi blogiau sy'n benodol i'ch modiwl yn hytrach nag i'r cyhoedd. Mae'r dudalen yma'n cynnwys canllawiau i'r gwahanol fathau o flogiau y gallwch eu creu gan ddefnyddio'r teclyn blogiau a sut i'w rheoli ar gyfer eich cwrs.  


Mae cyfnodolion yn gweithio yn yr un ffordd yn union â blogiau, ond maen nhw'n breifat rhwng y myfyriwr a'r tiwtor.  

Mae tîm TEL yn hapus i gynnig cyngor a chymorth am y ffordd orau o ddefnyddio Blackboard i wella dysgu ac addysgu. Cysylltwch â phartner eich cyfadran am ragor o wybodaeth. 

Mae Mae gweithdai ar sut i ddefnyddio Blackboard yn effeithiol yn cael eu cynnal yn rheolaidd. Chwiliwch am fanylion ar iTrent ac i archebu lle.