chalk-1551571_1920.jpg

Byrddau Trafod Blackboard

Mae byrddau trafod yn ffordd ddefnyddiol o ennyn diddordeb eich myfyrwyr yn anghydamserol.

Mae trafodaethau ar-lein yn darparu buddion unigryw. Oherwydd y gall myfyrwyr gymryd amser i fyfyrio cyn iddynt bostio syniadau, efallai y byddwch yn gweld sgyrsiau mwy meddylgar. Gallwch arsylwi wrth i fyfyrwyr ddangos eu gafael ar y deunydd a chywiro camsyniadau. Gallwch ymestyn eich oriau swyddfa a chyrraedd myfyrwyr yn amlach yn ystod yr wythnos fel bod y dysgu'n barhaus.

Mae ymdeimlad o gymuned ymhlith myfyrwyr yn hanfodol ar gyfer profiad llwyddiannus ar-lein. Gyda thrafodaethau ar-lein, gall aelodau'r cwrs ailadrodd y trafodaethau grymus sy'n digwydd yn yr ystafell ddosbarth draddodiadol.

Ar gyfer grwpiau cyrsiau llai, gallwch hefyd gynnig trafodaethau grŵp lle mai dim ond aelodau'r grŵp all gael mynediad i'r drafodaeth.