chalk-1551571_1920.jpg

Blackboard Collaborate

Mae Collaborate yn ystafell ddosbarth/man cyfarfod rhithwir ar-lein sy'n caniatáu i ddefnyddwyr gysylltu drwy sain, gweld ei gilydd drwy we-gamerâu, defnyddio offeryn sgwrsio, cydweithio ar ddogfennau a gweld cyflwyniadau, a chael mynediad at nodweddion eraill.  

I gael mynediad at Collaborate, bydd angen i chi ddewis y modiwl yn Blackboard sy'n berthnasol i'r grŵp rydych chi am gydweithio ag ef. Pan fyddwch wedi clicio'r modiwl, dewiswch y ddolen 'Cyfathrebu ac Offer' o'r gwe-lywiwr ar y chwith ac yna 'Blackboard Collaborate Ultra'. 

I gael rhagor o wybodaeth am sut y gellir defnyddio Collaborate i wella profiad dysgu'ch myfyrwyr, gwyliwch y fideo isod (Saesneg). 

Canllawiau

Mae'r canllawiau canlynol, a llawer mwy, ar gael o wefan Cymorth Collaborate Blackboard

Mae arweiniad pellach ar arfer da ar gyfer cael profiad gwell gyda Blackboard Collaborate ar gael a gellir ei lawrlwytho isod:

Canllawiau arfer da i Gymedrolwyr.

Canllawiau arfer da i Gyfranogwyr.

Mae Collaborate wedi'i ddatblygu yn unol â Chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We (WCAG) 2.0 lefel AA a gydnabyddir yn rhyngwladol. Mae tudalennau cymorth Hygyrchedd Collaborate Blackboard yn rhoi arweiniad ar ei ddefnyddio gyda rhaglenni darllen sgrin, llwybrau byr ar fysellfwrdd ac offer eraill i gefnogi profiad dysgu hygyrch. 

Defnyddio Collaborate Ultra yn Tsieina

Gellir cael gafael ar Collaborate yn Tsieina, ond rydym yn argymell bod myfyrwyr yn llwytho Firefox ar gyfrifiadur i fynychu sesiynau, gan na ellir cael mynediad at Google Chrome yn hawdd.

Cyn cynnal sesiynau gyda myfyrwyr yn Tsieina, edrychwch ar y ddogfen Defnyddio Collaborate yn Tsieina sy'n manylu ar y darparwyr rhyngrwyd gorau a'r rhai a allai achosi problemau mynediad, yn ogystal â gwybodaeth am led band ac awgrymiadau eraill am gymorth gyda chyswllt.

Os nad yw eich myfyrwyr yn gallu defnyddio Collaborate yn ystod eich sesiynau, yna efallai hoffech ystyried trefnu cyfarfod Teams fel dewis arall. Sylwer: Nid oes angen i chi ofyn i greu ardal Teams newydd i gynnal sesiwn, dim ond creu gwahoddiad calendr a gwahodd eich myfyrwyr.

Mae tîm TEL yn hapus i roi cyngor a chymorth am y ffordd orau o ddefnyddio Collaborate i wella dysgu ac addysgu. Cysylltwch â phartner eich cyfadran am ragor o wybodaeth. 

Cynhelir gweithdai ar sut i ddechrau defnyddio Collaborate yn rheolaidd. Chwiliwch am fanylion ar iTrent ac i archebu lle