Collaborate (Cymraeg)

Mae Collaborate yn ystafell ddosbarth/man cyfarfod rhithwir ar-lein sy'n caniatáu i ddefnyddwyr gysylltu drwy sain, gweld ei gilydd drwy we-gamerâu, defnyddio offeryn sgwrsio, cydweithio ar ddogfennau a gweld cyflwyniadau, a chael mynediad at nodweddion eraill.  


I gael mynediad at Collaborate, bydd angen i chi ddewis y modiwl yn Blackboard sy'n berthnasol i'r grŵp rydych chi am gydweithio ag ef. Pan fyddwch wedi clicio'r modiwl, dewiswch y ddolen 'Cyfathrebu ac Offer' o'r gwe-lywiwr ar y chwith ac yna 'Blackboard Collaborate Ultra'. 


I gael rhagor o wybodaeth am sut y gellir defnyddio Collaborate i wella profiad dysgu'ch myfyrwyr, gwyliwch y fideo isod (Saesneg). 

Mae Collaborate wedi'i ddatblygu yn unol â Chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We (WCAG) 2.0 lefel AA a gydnabyddir yn rhyngwladol. Mae tudalennau cymorth Hygyrchedd Collaborate Blackboard yn rhoi arweiniad ar ei ddefnyddio gyda rhaglenni darllen sgrin, llwybrau byr ar fysellfwrdd ac offer eraill i gefnogi profiad dysgu hygyrch. 

Mae tîm TEL yn hapus i roi cyngor a chymorth am y ffordd orau o ddefnyddio Collaborate i wella dysgu ac addysgu. Cysylltwch â phartner eich cyfadran am ragor o wybodaeth. 


Cynhelir gweithdai ar sut i ddechrau defnyddio Collaborate yn rheolaidd. Chwiliwch am fanylion ar iTrent ac i archebu lle