chalk-1551571_1920.jpg

Mudiadau Cyrsiau yn Blackboard


Mae mudiadau cyrsiau yn ymddwyn yn yr un modd â modiwlau ac yn cynnwys offer sy'n galluogi aelodau i gyfathrebu'n effeithlon.  

Mae pob mudiad cwrs yn cynnig mynediad i fyfyrwyr at yr holl wybodaeth berthnasol am y cwrs gan gynnwys gwybodaeth am y modiwlau sy'n rhan o'r cwrs a dolenni at y data cyfatebol sy'n cael ei gadw ar y System Gwybodaeth Cwricwlwm Integredig. Bydd myfyrwyr hefyd yn gallu gweld manylion cyswllt staff tîm y cwrs a chynrychiolwyr myfyrwyr y cwrs. Bydd modd iddyn nhw weld enwau'r arholwyr allanol a gwybodaeth ddefnyddiol arall, gan gynnwys llawlyfr y cwrs. Ddwywaith y flwyddyn, bydd arolwg gwerthuso'r cwrs yn cael ei ddarparu i fyfyrwyr drwy fudiad y cwrs hefyd. 

Rhagor o wybodaeth am fudiadau cyrsiau.

Rydw i'n arweinydd cwrs, beth sydd angen i mi ei wneud? 

Mae angen i arweinwyr cyrsiau wneud rhywfaint o waith i baratoi'r Mudiadau Cyrsiau yma, ac mae gwybodaeth lawn am y mudiadau ar gael drwy'r eitem Canllawiau Staff – Sut mae defnyddio'r eitem yma ar y ddewislen Mudiadau; 

  • Nodi gwybodaeth gyswllt y staff. 
  • Ychwanegu gwybodaeth am Gynrychiolwyr y Cwrs.  
  • Ychwanegu dolen at lawlyfr y cwrs. 
  • Ychwanegu gwybodaeth am yr arholwyr allanol. 

Nodyn pwysig: Bydd angen i chi sicrhau bod holl aelodau'r tîm addysgu wedi'u cofrestru ar y mudiad.


Rydw i'n rheolwr academaidd, beth sydd angen i mi ei wneud?  


  • Nodi staff i'w hychwanegu at fudiad y cwrs lle mae enwau ar goll. 
  • Cymeradwyo a llwytho llawlyfr y cwrs i fudiad y cwrs. 


Mae staff ar goll o fudiad penodol. 

Mae cofrestru staff ar fudiad cwrs yn seiliedig ar y data sy'n bresennol yn system ICIS. Mae modd i reolwyr academaidd ddefnyddio'r system yma os oes angen.  


Rydw i angen mwy o amser!  

Os yw staff academaidd am 'guddio' mudiad penodol, yna gallan nhw fynd i Mudiad Cwrs>Panel Rheoli>Addasu>Eiddo a newid yr argaeledd i Ddim ar Gael.