chalk-1551571_1920.jpg

Grwpiau Blackboard


Gallwch greu grwpiau o fyfyrwyr i gydweithio ar ddarn o waith, gan ddefnyddio set o offer grŵp diffiniedig, neu eu defnyddio fel sail ar gyfer rhyddhau cynnwys a gweithgareddau i grwpiau penodol o fyfyrwyr.  

Gall pob grŵp gael ei le ei hun gyda dolenni i offer i helpu myfyrwyr i gydweithio — dim ond i staff ac aelodau'r grŵp hwnnw mae'r offer yma ar gael, er bod yr un offer hefyd ar gael ar gyfer y garfan gyfan o'r ddewislen 'Cyfathrebu ac Offer' yn eich modiwl. 

Canllawiau

Mae'r canllawiau canlynol, a llawer mwy, ar gael o Wefan Cymorth Blackboard.