Grwpiau Blackboard

Gallwch greu grwpiau o fyfyrwyr i gydweithio ar ddarn o waith, gan ddefnyddio set o offer grŵp diffiniedig, neu eu defnyddio fel sail ar gyfer rhyddhau cynnwys a gweithgareddau i grwpiau penodol o fyfyrwyr.  


Gall pob grŵp gael ei le ei hun gyda dolenni i offer i helpu myfyrwyr i gydweithio — dim ond i staff ac aelodau'r grŵp hwnnw mae'r offer yma ar gael, er bod yr un offer hefyd ar gael ar gyfer y garfan gyfan o'r ddewislen 'Cyfathrebu ac Offer' yn eich modiwl. 

Mae tîm TEL yn hapus i gynnig cyngor a chymorth am y ffordd orau o ddefnyddio Blackboard i wella dysgu ac addysgu. Cysylltwch â phartner eich cyfadran am ragor o wybodaeth. 

Mae Mae gweithdai ar sut i ddefnyddio Blackboard yn effeithiol yn cael eu cynnal yn rheolaidd. Chwiliwch am fanylion ar iTrent ac i archebu lle.