chalk-1551571_1920.jpg

Offer Gweinyddol Blackboard


Mae llawer o nodweddion a swyddogaethau ar Blackboard a allai fod yn ddefnyddiol ar gyfer rheoli a gweinyddu'ch modiwl. 

Rydw i angen gwneud cais am fudiad newydd yn Blackboard. 

Llenwch ffurflen i wneud cais am fudiad yn Blackboard a'i hatodi i alwad gyda'r Ddesg Gymorth TG ar-lein - http://support.southwales.ac.uk/ - neu drwy ffonio - (01443) 482882. 


Dydw i ddim yn gallu ychwanegu defnyddwyr eraill at y modiwl.  

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cael caniatâd 'arweinydd y modiwl' ar gyfer y modiwl.