Offer Gweinyddol Blackboard

Mae llawer o nodweddion a swyddogaethau ar Blackboard a allai fod yn ddefnyddiol ar gyfer rheoli a gweinyddu'ch modiwl. 

Rydw i angen gwneud cais am fudiad newydd yn Blackboard. 

Llenwch ffurflen i wneud cais am fudiad yn Blackboard a'i hatodi i alwad gyda'r Ddesg Gymorth TG ar-lein - http://support.southwales.ac.uk/ - neu drwy ffonio - (01443) 482882. 


Dydw i ddim yn gallu ychwanegu defnyddwyr eraill at y modiwl.  

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cael caniatâd 'arweinydd y modiwl' ar gyfer y modiwl.  

Mae tîm TEL yn hapus i gynnig cyngor a chymorth am y ffordd orau o ddefnyddio Blackboard i wella dysgu ac addysgu. Cysylltwch â phartner eich cyfadran am ragor o wybodaeth. 

Mae Mae gweithdai ar sut i ddefnyddio Blackboard yn effeithiol yn cael eu cynnal yn rheolaidd. Chwiliwch am fanylion ar iTrent ac i archebu lle.