Ychwanegu Delweddau, Sain a Fideo i Blackboard

Gallwch ychwanegu delweddau, sain a fideos pan fyddwch chi'n creu cynnwys. Gall ychwanegu ffeiliau amlgyfrwng at eich modiwlau/mudiadau helpu i wneud y cynnwys yn fwy diddorol a chynhwysol. 

 

Isod, fe welwch ganllawiau ar Dudalennau Cymorth Blackboard i'ch galluogi chi i ychwanegu cynnwys amlgyfrwng at eich modiwlau/mudiadau. 

Mae tîm TEL yn hapus i gynnig cyngor a chymorth am y ffordd orau o ddefnyddio Blackboard i wella dysgu ac addysgu. Cysylltwch â phartner eich cyfadran am ragor o wybodaeth. 

Mae Mae gweithdai ar sut i ddefnyddio Blackboard yn effeithiol yn cael eu cynnal yn rheolaidd. Chwiliwch am fanylion ar iTrent ac i archebu lle.