Wicis Blackboard

Mae Wicis yn caniatáu i aelodau'r cwrs gyfrannu ac addasu un neu fwy o dudalennau o ddeunyddiau sy'n gysylltiedig â'r cwrs, a darparu dull o rannu a chydweithio. 


Canllawiau 

Mae'r canllaw canlynol, a llawer mwy, ar gael Wefan Cymorth Blackboard


Rhagor o gymorth a hyfforddiant

Mae tîm TEL yn hapus i gynnig cyngor a chymorth am y ffordd orau o ddefnyddio Blackboard i wella dysgu ac addysgu. Cysylltwch â phartner eich cyfadran am ragor o wybodaeth.