Cymorth a Chefnogaeth

Tîm TEL a Phartneriaid Cyfadran Mae tîm TEL ar gael i'ch cefnogi gyda phob elfen o gyfoethogi dysgu drwy dechnoleg. Caiff pob Technolegydd Dysgu ei bartneru â chyfadran benodol, a byddant yn darparu sesiynau galw heibio rheolaidd ac yn rhoi cyngor arbenigol i'r gyfadran honno.

Martin Lynch Rheolwr Systemau Ddysgu
Catherine Naamani Pennaeth Dysgu Drwy Dechnoleg
Carl Sykes Uwch Technolegydd Dysgu
Elizabeth Jones Uwch Technolegydd Dysgu
Sophie Meace Technolegydd Dysgu
Lucy-Ann Pickering Technolegydd Dysgu
Barry Richards Uwch Datblygwr/Dylunydd Rhyngweithiol

Gweithdai a seminarau

Rydym yn cynnal rhaglen reolaidd o weithdai a seminarau am ystod o declynnau TEL, gan gynnwys Blackboard, Panopto, asesu ac adborth ar-lein, Vevox a mwy. Mae'r holl weithdai a seminarau wedi'u rhestru ar dudalenau Digwyddiadau CELT.


Hyfforddiant a Chefnogaeth Bwrpasol

Os nad oes modd i chi ddod i un o'n gweithdai, gallwch wneud cais am gefnogaeth bwrpasol. P'un a ydyw ar gyfer unigolyn, grŵp bach neu dîm cyfan, byddwn yn gweithio gyda chi i ddarparu'r gefnogaeth sydd ei hangen arnoch. Cysylltwch â Phartner TEL eich Cyfadran (gweler uchod) i ddechrau, neu cysylltwch ag lta@southwales.ac.uk.


Cymorth Technoleg Gwybodaeth

Ar gyfer problemau technegol cyffredinol neu ddigwyddiadau brys, gallwch logio galwad ar y Ddesg Gymorth Technoleg Gwybodaeth. Os yw'r alwad yn ymwneud â Thechnoleg Dysgu, bydd yn cael ei dynodi'n awtomatig i aelod o staff o'r tîm TEL a fydd yn ymateb cyn gynted â phosib.


Cymorth i Fyfyrwyr

Mae myfyrwyr yn cael mynediad at bopeth sydd ar-lein drwy Unilife (noder: dim ond myfyrwyr Prifysgol De Cymru all ddefnyddio'r ddolen hon).

I weld rhywfaint o'r gefnogaeth sydd ar gael i'ch myfyrwyr, edrychwch ar y canlynol: