question marks in the dark

Cymorth a Chefnogaeth


Tîm TEL a Phartneriaid Cyfadran 

Mae tîm TEL ar gael i'ch cefnogi gyda phob elfen o gyfoethogi dysgu drwy dechnoleg. Caiff pob Technolegydd Dysgu ei bartneru â chyfadran benodol, a byddant yn darparu sesiynau galw heibio rheolaidd ac yn rhoi cyngor arbenigol i'r gyfadran honno.

Ioan Paval (Pav) Technolegydd Dysgu (bartneru FCI)
Joanna Mitova Technolegydd Dysgu (bartneru FCES)
Sophie Meace Technolegydd Dysgu (bartneru FLSE, Gwasanaethau Myfyrwyr)
Lucy-Ann Pickering Technolegydd Dysgu (bartneru FLSE, Cymraeg i oedolion, Saesneg rhyngwladol)
Carl Sykes Uwch Technolegydd Dysgu (bartneru Cosrestrafa Academaidd)
Elizabeth Jones Uwch Technolegydd Dysgu (bartneru Gwasanaethau Dysgu, Ymchwil)

Gweithdai a seminarau

Rydym yn darparu ystod o gymorth ar hyn o bryd gan gynnwys gweminarau, canllawiau wedi'u recordio ymlaen llaw, a choffi a sgyrsiau, sy'n cwmpasu amrywiaeth o bynciau ac offer TEL. Gall staff PDC gyfeirio at y botwm DEAL am ddolenni i adnoddau sydd fwyaf perthnasol i ddarparu addysgu a dysgu yn ystod y cyfnod hwn. 


Hyfforddiant a Chefnogaeth Bwrpasol

Hoffech chi i rywun o CELT eich helpu gyda phrosiect, rhoi cyngor ar gwricwlwm newydd neu sefydlu DPP pwrpasol?Gallwch lenwi ffurflen gais CELT yma


Cymorth Technoleg Gwybodaeth

Ar gyfer problemau technegol cyffredinol neu ddigwyddiadau brys, gallwch logio galwad ar y Ddesg Gymorth Technoleg Gwybodaeth. Os yw'r alwad yn ymwneud â Thechnoleg Dysgu, bydd yn cael ei dynodi'n awtomatig i aelod o staff o'r tîm TEL a fydd yn ymateb cyn gynted â phosib.


Cymorth i Fyfyrwyr

Mae myfyrwyr yn cael mynediad at bopeth sydd ar-lein drwy Unilife (noder: dim ond myfyrwyr Prifysgol De Cymru all ddefnyddio'r ddolen hon).

I weld rhywfaint o'r gefnogaeth sydd ar gael i'ch myfyrwyr, edrychwch ar y canlynol: