success-2081167_1280.jpg

Infograffeg offer Unilearn


Ar y dudalen hon, mae tair coeden benderfynu a fydd yn eich helpu i ddewis yr offeryn Unilearn mwyaf priodol ar gyfer eich diben addysgu a dysgu. Gallwch ddefnyddio'r coed i archwilio amrywiaeth o offer asesu, i greu cynnwys cwrs ar-lein, ac i wella cyfathrebu a chydweithio ar eich cwrs neu fodiwl. 

Byddwch hefyd yn gweld dwy goeden benderfyniadau pellach sy'n dogfennu'r broses wrth ddefnyddio Panopto, i staff a myfyrwyr.

Mae rhagor o ganllawiau ar gyfer offer Unilearn ar gael ar wefan CELT, neu gallwch gysylltu â Thechnolegydd Dysgu eich cyfadran.