Pa offeryn Unilearn ddylwn i ei ddefnyddio?

Ar y dudalen hon, mae tair coeden benderfynu a fydd yn eich helpu i ddewis yr offeryn Unilearn mwyaf priodol ar gyfer eich diben addysgu a dysgu. Gallwch ddefnyddio'r coed i archwilio amrywiaeth o offer asesu, i greu cynnwys cwrs ar-lein, ac i wella cyfathrebu a chydweithio ar eich cwrs neu fodiwl. 

Mae rhagor o ganllawiau ar gyfer offer Unilearn ar gael ar wefan CELT, neu gallwch gysylltu â Thechnolegydd Dysgu eich cyfadran.