Hwb Cymorth Addysg a Alluogir yn Ddigidol

Mae tîm Addysg a Alluogir yn Ddigidol CELT yn hyrwyddo defnydd priodol ac effeithiol o dechnolegau digidol i gefnogi dysgu, addysgu ac asesu gweithredol a hyblyg, gan gynghori ar ddulliau gweithredu a rhannu arfer go iawn i ysbrydoli a hysbysu. Rydym yn darparu cymorth, cyngor a chyfleoedd datblygu staff ar gyfer amrywiaeth o dechnolegau ac arferion dysgu, a’n nod yw helpu gyda dylunio profiadau addysg hygyrch a chynhwysol a alluogir yn ddigidol i bawb. 

Er mwyn ymgysylltu â’n gwasanaethau, mae’r Hwb Cymorth Addysg a Alluogir yn Ddigidol yn cynnig 6 llwybr gwahanol. Cymerwch eiliad i adolygu'r llwybr mwyaf priodol ar gyfer eich anghenion. 


Tîm Addysg wedi’i Galluogi’n Ddigidol

Karl Luke Pennaeth Addysg wedi’i Alluogi’n Ddigidol
Carl Sykes Uwch Technolegydd Dysgu
Elizabeth Jones Uwch Technolegydd Dysgu (i ffwrdd o'r adran ar hyn o bryd)
Lucy-Ann Pickering Technolegydd Dysgu
Rebekah Smith Technolegydd Dysgu
Amy Giles Swyddog Cymorth (Addysg wedi’i Alluogi’n Ddigidol)

Gweithdai Ddod yn Fuan: