vevox banner

Vevox (Cymraeg)


Mae Vevox yn offeryn ymateb sy'n caniatáu i "gyflwynwyr" ryngweithio â myfyrwyr a chynulleidfaoedd eraill drwy arolygon, ymatebion testun, neu gwestiynau amlddewis sy'n cael eu harddangos drwy eu dyfeisiau symudol (iPad, gliniadur, cyfrifiadur pen desg, ffôn symudol). Yr enw ar sesiynau Vevox yw "cyfarfodydd" a gallan nhw gasglu ymatebion gan hyd at 500 o gyfranogwyr.  

Sut i gael cyfrif/manylion mewngofnodi  

Mae Vevox yn galluogi cael adborth ar y pryd gan eich myfyrwyr a gellir ei ddefnyddio i wella ymgysylltiad a chyfranogiad mewn darlithoedd wyneb yn wyneb. Mae defnyddio Vevox yn hwyluso trafodaeth ac yn galluogi pob myfyriwr i gymryd rhan weithredol yn eu dysgu h.y. mae'n offeryn cynhwysol. Mae enghreifftiau o sut y gellir defnyddio Vevox yn cynnwys:  

  • Integreiddio â PowerPoint: gellir cynnal arolygon byw yn eich cyflwyniad.   
  • Pleidleisio/pleidleisiau byw y tu allan i PowerPoint. 
  • Postio cwestiynau i gasglu ymatebion.   
  • Cymedroli ymatebion cyn eu harddangos.

Mae rhagor o wybodaeth am Vevox ar eu tudalennau Cyflwyniad i Vevox.

Sut i gael cyfrif/manylion mewngofnodi.

Sylwer: Oherwydd bod angen ychwanegu Cofrestru Untro at eich cyfrif Vevox, ni fyddwch yn gallu creu cyfrif PDC yn uniongyrchol. I gofrestru am gyfrif Vevox, anfonwch e-bost at Carl Sykes.


Mae tîm Addysg a Alluogir yn Ddigidol yn hapus i roi cyngor a chymorth am y ffordd orau o ddefnyddio Vevox i wella dysgu ac addysgu. 

Neu gallech gofrestru ar gyfer un o'r sesiynau 'Cychwyn Cyflym' wythnosol ar-lein sy'n cael eu trefnu gan Vevox ar gyfer pobl sy'n awyddus i ddechrau defnyddio'r offeryn gyda'u myfyrwyr. Er mwyn gweld rhestr lawn o'r holl sesiynau sydd ar y gweill, ac i archebu lle, ewch i dudalen Gweminarau Vevox

Mae enghreifftiau o sut mae Vevox yn cael ei ddefnyddio ym maes addysg ar gael ar dudalen Defnydd Achosiadau Vevox ac ar restr chwarae Vevox ym maes addysg ar YouTube