question-mark-1495858_1920.jpg

Asesu ac Adborth

Mae technolegau digidol yn ffordd werthfawr o gefnogi a gwella'r modd y caiff asesiadau ac adborth eu darparu. Mae'r tudalennau yma'n cynnwys canllawiau ar rai o'r offer gwahanol sydd ar gael ar gyfer Prifysgol De Cymru.

Mae gwefan Hwb Cylch Bywyd Asesiadau PDC (staff PDC yn unig) wedi'i llunio i'ch galluogi i ddod o hyd i'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch yn hawdd mewn perthynas ag Asesu. Mae'r adnodd wedi defnyddio profiadau cydweithwyr o bob rhan o'r Brifysgol, sydd wedi'u lleoli o fewn cyfadrannau a gwasanaethau canolog. Ewch i’r Hwb Cylch Bywyd Asesiadau am fwy o fanylion.

Ewch i'r dudalen Asesu ar wefan DEAL hefyd (staff PDC yn unig).