Centre for the Enhancement of Learning and Teaching

Derbyn cydnabyddiaeth am eich addysgu/ cymorth dysgu

Mae PDC yn gwerthfawrogi’r rôl hanfodol mae ei staff yn ei chwarae, mewn ystod eang o rolau, wrth wella profiadau a chanlyniadau dysgu ein myfyrwyr. Yn CELT, gallwn eich helpu i gael y gydnabyddiaeth rydych chi’n ei haeddu a’ch cefnogi i arddangos eich gwaith gydag eraill yn fewnol ac yn allanol.

 

Mae’r adran hon yn cynnwys dyddiadau gweithdai a gwybodaeth am ffyrdd o gael cydnabyddiaeth broffesiynol yn erbyn Fframwaith Safonau Proffesiynol y Deyrnas Unedig drwy ein cynllun [email protected] achrededig. Rydyn ni’n cynnig ystod eang o weithdai gan gynnwys encilion ysgrifennu i’ch helpu i ganolbwyntio, i gael cymorth gan eich cyfoedion ac i ysgrifennu!

 

Os ydych chi’n ystyried rhaeadru eich gwaith chi neu waith eich cydweithwyr er mwyn cael cydnabyddiaeth fewnol drwy raglen SEREN PDC, rydyn ni’n cynnal gweithdai er mwyn eich helpu i ganolbwyntio ac i ddatblygu’ch cais. Os ydych chi am fynd un cam ymhellach a gwneud cais i gystadlaethau addysgu allanol mawr (NTFS a CATE), gall ein gweithdai a’n sesiynau mentora eich arwain a’ch cefnogi chi.

 

Hyd yn oed os nad yw’r gwobrau yn bwysig i chi, mae angen i bob un ohonon ni adeiladu tystiolaeth am effaith ein hymarfer i gefnogi ein harferion myfyrio parhaus, felly yn newydd ar gyfer 2021/22, rydyn ni’n cynnal cyfres beilot ‘adeiladu tystiolaeth’ – ewch i gael golwg!

 Ddigwyddiadau TSL

 Ddigwyddiadau SEREN