Cymuned o Arbenigedd - Dad-drefedigaethu’r Cwricwlwm: Dogfennu Dad-drefedigaethu

26-05-2022 at 12pm to 26-05-2022 at 1pm

Lleoliad: arlein

Gynulleidfa: Public

Ymuno

Ychwanegu at y calendr

O dan arweiniad Dr Nick Swann (Cyfadran y Diwydiannau Creadigol – Astudiaethau Bwdhaidd)

Amgueddfa fach annibynnol yng Nghaint, Lloegr yw Castell Chiddingstone. Ymhlith ei chasgliadau mae nifer o arddangosion Tibetaidd a gafodd eu harddangos yn y gorffennol mewn arddull ‘cist o hynodion’ a oedd yn adlewyrchu hynodrwydd y casglwr gwreiddiol yn fwy na gwerth diwylliannol y darnau. Mae’r Curadur yn mynd i’r afael â hyn ar hyn o bryd drwy ddad-drefedigaethu’r arddangosiadau, a gofynnodd i fi nodi Tibetiaid i fod yn rhan o grŵp ffocws i helpu gyda’r broses. Mae’r seminar yn trafod yr ymarferiad dad-drefedigaethu yma.