Centre for the Enhancement of Learning and Teaching

Cyfrifoldebau dangosol arweinydd Cwrs ac arweinydd Modiwi


Wedi ymgynghori’n fanwl â chyfadrannau ac Undeb Prifysgolion a Cholegau, cymeradwyodd y Pwyllgor Gwella Dysgu ac Addysgu (LTEC) gyfrifoldebau dangosol Arweinydd Cwrs ac Arweinydd Modiwl ar 13eg Chwefror 2015

Bwriad cyfrifoldebau dangosol Arweinydd Cwrs yw rhoi syniad i staff academaidd sydd yn arwain cwrs fel rhain o’u rôl o’r math o gyfrifoldebau cysylltiedig a lefel y cyfrifoldebau hynny. Cydnabyddir nad yw bod yn arweinydd cwrs yn swydd ynddi ei hun. Mae staff sy’n ymgymryd â’r rôl yn parhau yn eu swydd wreiddiol fel Uwch Ddarlithydd neu Ddarlithydd ac ati. Nid yw’r cyfrifoldebau dangosol a amlinellir yn ddisgrifiad o’r rôl. Amlinelliad ydynt o’r hyn a ddisgwylir gan arweinydd Cwrs ac felly nid ydynt yn rhoi manylion yr holl weithgareddau a allai fod yn gysylltiedig â’r rôl. Bydd y cyfrifoldebau allweddol hyn yn cael eu gwneud yn weithredol yn y Cyfadrannau yn unol ag anghenion penodol y cwrs mewn trafodaeth â’r Rheolwr Pwnc Academaidd perthnasol.

Bwriad cyfrifoldebau dangosol Arweinydd Cwrs.


Bwriad cyfrifoldebau dangosol Arweinydd Modiwl yw rhoi syniad i staff academaidd sydd yn arwain modiwl fel rhain o’u rôl o’r math o gyfrifoldebau cysylltiedig a lefel y cyfrifoldebau hynny. Cydnabyddir nad yw bod yn arweinydd modiwl yn swydd ynddi ei hun. Mae staff sy’n ymgymryd â’r rôl yn parhau yn eu swydd wreiddiol fel Uwch Ddarlithydd neu Ddarlithydd ac ati. Nid yw’r cyfrifoldebau dangosol a amlinellir yn ddisgrifiad o’r rôl. Amlinelliad ydynt o’r hyn a ddisgwylir gan arweinydd Modiwl ac felly nid ydynt yn rhoi manylion yr holl weithgareddau a allai fod yn gysylltiedig â’r rôl. Bydd y cyfrifoldebau allweddol hyn yn cael eu gwneud yn weithredol yn y Cyfadrannau yn unol ag anghenion penodol y modiwl mewn ymgynghoriad â’r Arweinydd/Arweinwyr Cwrs a’r Rheolwr Pwnc Academaidd perthnasol.

Bwriad cyfrifoldebau dangosol Arweinydd Modiwl