Centre for the Enhancement of Learning and Teaching

Rhannu Ymarfer

Mae CELT yn gweithio i gydnabod y fantais arloesol sy'n digwydd ar draws grŵp Prifysgol De Cymru ac yna ei rannu a'i ddathlu gyda phob cyfadran a thîm. Rydyn ni'n ceisio hwyluso cysylltiadau a rhyngweithio o fewn timau pwnc a rhyngddyn nhw, a chreu amgylcheddau ar gyfer cydweithio. Rydyn ni'n credu y bydd rhyngweithio yn arwain at arloesi a chyd-ddealltwriaeth, gan helpu gyda'r gwaith parhaus o ddatblygu egwyddorion addysgeg.