Centre for the Enhancement of Learning and Teaching

Cynhadledd Dysgu ac Addysgu

Cynhadledd Dysgu ac Addysgu

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnal cynadleddau Dysgu ac Addysgu rheolaidd i ddathlu a rhannu'r arferion da mewn dysgu, addysgu ac asesu sy'n digwydd yn y Brifysgol a'i phartneriaid strategol.

Ar ôl llwyddiant y gynhadledd gyntaf yn 2015, daeth y digwyddiad yn un blynyddol ac mae cynadleddau ychwanegol, arbenigol, hefyd yn cael eu cynnal ar gyfnodau gwahanol yn ystod y flwyddyn ar gyfer uwch reolwyr ac ar gyfer disgyblaethau pwnc penodol.


2019: “PDC, Prifysgol Ymgysylltiol”

 

Thema drosfwaol cynhadledd Dysgu ac Addysgu Prifysgol De Cymru 2019 fydd Ymgysylltu: 

  •     Ymgysylltu â'r gymuned – ar lefel leol, genedlaethol a rhyngwladol;
  •     Ymgysylltu â myfyrwyr – er enghraifft wrth greu cwricwla, prosiectau a defnyddio technoleg;
  •     Ymgysylltu â rhanddeiliaid – gyda busnesau, Undeb Myfyrwyr Prifysgol De Cymru;
  •     Ymgysylltu colegol – enghreifftiau o weithio gyda chydweithwyr sy'n defnyddio dull rhyngddisgyblaethol/trawsddisgyblaethol.