Centre for the Enhancement of Learning and Teaching

SEREN

Cynllun Diolch i Staff Drwy Wobrwyo a Chydnabod (SEREN)

Dweud Diolch

Ffyrdd newydd i ddathlu a diolch i chi a’ch cydweithwyr. 

Gallwch anfon nodyn ‘diolch’ at gydweithiwr unrhyw le yn PDC, ar unrhyw adeg, i gydnabod eich gwerthfawrogiad yn ffurfiol gan y Brifysgol gyfan.

Gwobr Cydnabyddiaeth

Enwebwch dîm neu gydweithiwr sydd wedi bod yn eithriadol wrth arddangos un o Werthoedd Craidd PDC o fod yn Greadigol, Ysbrydoledig, Proffesiynol neu’n Ymatebol ar gyfer Gwobr Cydnabyddiaeth SEREN.

Gwobr Gwelliant

Enwebwch eich hun neu’ch tîm am Wobr Gwelliant SEREN drwy arddangos arloesedd ac effaith sy’n dod i’r amlwg.

Gwobr Rhagoriaeth

Enwebwch eich hun neu’ch tîm am Wobr Rhagoriaeth SEREN drwy arddangos rhagoriaeth o ran darparu gwasanaethau, ymchwil, arloesi, ymgysylltu, addysgu neu gefnogi dysgu.


Darllenwch fwy ar Yr Hwb drwy deipio ‘SEREN’ yn y blwch chwilio.